اخبار صنعت

طبقه بندی جک تریلر

2021-10-15
1. جک پیچ: پیچ جک پیچ خاصیت خود قفل شدن ندارد و مجهز به ترمز می باشد. هنگامی که ترمز آزاد می شود، وزن به خودی خود به سرعت کاهش می یابد و زمان بازگشت را کوتاه می کند، اما ساختار این جک پیچیده تر است.

2. جک هیدرولیک: به عنوان یک واسطه در سیستم انتقال هیدرولیک برای انتقال و تبدیل انرژی استفاده می شود. در هنگام استفاده نیز نقش روانکاری، ضد خوردگی، خنک کننده و شستشوی اجزای مختلف در سیستم هیدرولیک را ایفا می کند.

3. جک برقی: یک دستگاه نگهدارنده فشار در داخل جک برای جلوگیری از فشار بیش از حد تعبیه شده است. در صورت بروز فشار بیش از حد، جک به موقعیت خاصی برنمی گردد. ساختار ویژه می تواند نقش محافظتی دوگانه را برای جک ایفا کند. پس از نصب جک پایین با دستگاه غواصی می توان به هدف ارتفاع کم و ضربه زیاد دست یافت.