اخبار صنعت

انواع جک تریلر

2021-10-18
1: Rجک های اک; مدل کاربردی به ترتیب از یک قفسه، یک چرخ دنده و یک دسته تشکیل شده است که با تکان دادن دسته باعث بالا و پایین رفتن قفسه می شود. این نیز یک نوع رایج جک خودرو در خودروهای معمولی است. کوچک است و به راحتی قابل نگهداری است. اما به همین دلیل است که وزن نگهدارنده آن نمی تواند خیلی بزرگ باشد.
2 جک هیدرولیک; جک هیدرولیک به جک هیدرولیک عمومی و جک هیدرولیک ویژه تقسیم می شود. اصل کار آن پیچیده تر است، بنابراین من در اینجا توضیح نمی دهم. مزیت استفاده از آن این است که سرعت بالا بردن سریع و ظرفیت باربری بیشتر از جک رک دارد. اما به طور مشابه، چنین جک قدرتمند مطمئناً حمل آسان نخواهد بود، بنابراین این یک نوع رایج جک اتومبیل نیست.
3:جک پیچ; جک پیچ برای پشتیبانی از اجسام سنگین به خود قفل شدن نخ متکی است. ساختار آن پیچیده نیست، اما وزن نگهدارنده آن بزرگ است. با این حال، راندمان کاری این جک پیچی کند است، به آرامی بالا می رود و به سرعت پایین می آید.

4:جک های بادی; این نوع جک ممکن است با دیدن آن کمی عجیب به نظر برسد، زیرا این نوع جک ماشین رایج نیست. برای باد کردن آن به اگزوز خودرو متکی است، بنابراین شرایط خدمات نسبتاً خاص و کمی شناخته شده است.