اخبار صنعت

تعریف محور تریلر

2021-10-22

همانطور که از نامش پیداست،محور تریلریکی از لوازم جانبی تریلر و بخش مهمی از تریلر است.محورهای تریلرمحور نیز نامیده می شوند.محور تریلراز طریق سیستم تعلیق به قاب متصل می شود و چرخ ها در دو انتها نصب می شوند. وظیفه آن انتقال نیرو و گشتاور در تمام جهات بین قاب و چرخ ها است. با توجه به ساختارهای مختلف تعلیق،محور تریلربه نوع انتگرال و نوع جدا شده تقسیم می شود. با توجه به شکل متفاوت تیر جلو، می توان آن را به محورهای مقطع I و بخش لوله دایره ای تقسیم کرد. در حال حاضر، محور بخش I به طور گسترده ای استفاده می شود، استحکام آن بزرگ است و شکل آن برای برآورده کردن الزامات طرح کلی آسان است.