اخبار صنعت

احتیاط در استفاده از کوپلر تریلر

2021-11-25
1. به انتخاب مناسب توجه کنیدکوپلر تریلر: کوپلر تریلرنه تنها باید قلاب شود، بلکه باید به طور پایدار قلاب شود و در جای خود نصب شود. بررسی کنید که آیا قلاب بارها و بارها قبل از بکسل وصل شده است یا خیر. اگر قلاب به درستی قلاب نشود و نیمی از آن بیفتد دردسر ساز می شود.

2. اگر وسیله نقلیه پشتی در ترمزگیری مشکل داشته باشد یا بخواهد در جاده های یخی و برفی بکسل کند.کوپلر تریلرباید ترجیح داده شود. زیرا هنگامی که وسیله نقلیه جلویی به شدت کشیده می شود یا نیاز به ترمز اضطراری دارد، میله سخت تریلر می تواند از برخورد تریلر جلویی جلوگیری کند. در واقع، انتخاب استفاده از نوار تریلر در شرایط عادی ایمن تر است.

3. توجه ویژه به کنترل سرعتکوپلر تریلرو فاصله دو وسیله نقلیه چون اگر کمی آن را نگیرید تصادف می شود.